Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl August Hagberg och tidskrifterna

  • Monié, Karin
  • Carl August Hagberg och tidskrifterna
  • Ingår i: Press på biblioteket!. – 1993: 6, s. 40-45