Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl August Hagberg och Karl August Hagberg

  • Monié, Karin
  • Carl August Hagberg och Karl August Hagberg
  • Ingår i: Ikoner. – 5(2005), s. 29-35