Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl August Hagberg 1810-1866 [sic]

  • Ahlström, Stellan
  • Carl August Hagberg 1810-1866 [sic]. – Stockholm : Tiden, 1963. – (Tidens svenska klassiker ; 8)
  • Ingår i: Hagberg, Carl August: Fransk litteratur 1836. – s. 7-13