Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om den nya fransyska vitterheten

  • Hagberg, Carl August
  • Om den nya fransyska vitterheten. – Upsala : Leffler & Sebell, 1837
  • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1963 (med titel: Fransk litteratur 1836)
  • Ur Skandia, bd 8 (1836-1837)