Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Shakspeare och skalderna: inbjudningsskrift ...

  • Hagberg, Carl August
  • Shakspeare och skalderna : inbjudningsskrift .... – Lund : Berlingska boktryckeriet, 1848