Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Julius Cæsar

  • Shakespeare, William
  • Julius Cæsar
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 12
  • Originaltitel: Julius Caesar
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Julius Caesar
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1915, 1918, 1920, 1923, 1929, 1935, 1940, 1949, 1952, 1959 (med inledning och förklaringar utgiven av Josua Mjöberg) ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1964 (inledning och kommentar av Erik Frykman)