Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konung Lear

  • Shakespeare, William
  • Konung Lear
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1851. - Bd 11
  • Originaltitel: King Lear
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Kung Lear
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva (med titel: Kung Lear): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967 (inledning och kommentar av Erik Frykman)