Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Othello, mohren i Venedig

  • Shakespeare, William
  • Othello, mohren i Venedig
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
  • Originaltitel: Othello
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Othello, moren i Venedig
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåva (med titel: Othello): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1971 (inledning och kommentar av Erik Frykman)