Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Romeo och Julia

  • Shakespeare, William
  • Romeo och Julia
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
  • Originaltitel: Romeo and Juliet
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The tragedy of Romeo and Juliet
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1591
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor: Lund : Gleerup, 1872 ; Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967, 1994 (inledning och kommentar av Erik Frykman)