Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

När slutet är godt, är allting godt

  • Shakespeare, William
  • När slutet är godt, är allting godt
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 10
  • Originaltitel: All's well that ends well
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: När slutet är gott, är allting gott
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1601
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908