Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Förwillelser

  • Shakespeare, William
  • Förwillelser
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1850. - Bd 9
  • Originaltitel: The comedy of errors
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Förvillelser
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1589
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908