Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konung Richard den tredje

  • Shakespeare, William
  • Konung Richard den tredje
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 5
  • Originaltitel: Richard III
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1591
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908
  • Separatutgåvor (med titel: Richard III): Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1967 (inledning och kommentar av Erik Frykman) ; Lund : Studentlitteratur, 1986 (inledning och kommentarer: Erik Frykman)