Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Konung Henrik den femte

  • Shakespeare, William
  • Konung Henrik den femte
  • Ingår i: Shakespeare, William: Shakspere's dramatiska arbeten / öfversatta af Carl August Hagberg. - Lund : Gleerup, 1848. - Bd 4
  • Originaltitel: Henry V
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908