Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

K Gösta H Rybrant

  • Haslum, Bengt
  • K Gösta H Rybrant
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 30 (1998-2000), s. 789-791
  • Innehåll:

    Se fulltext