Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Coriolanus

  • Shakespeare, William
  • Coriolanus / öfversatt af Carl August Hagberg. – Lund : Gleerup, 1847
  • Ingår i: William Shakespeare: Shakspere's dramatiska arbeten. – Bd 1
  • Originaltitel: Coriolanus
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1623
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1861 (2:a upplagan), 1879 (3:e upplagan), 1892-1893, 1905-1908