Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl August Hagberg

  • Molin, Nils
  • Carl August Hagberg
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 17 (1967-1969), s. 719-724
  • Innehåll:

    Se fulltext