Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

ur Diktkonsten

  • Boileau, Nicolas
  • ur Diktkonsten / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1962
  • Ingår i: Franskt 1600-tal. – s. 410-417
  • Originaltitel: ur L'Art poétique
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1674
  • Även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 261, 263-264   -   Fransk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1969, s. 20   -   Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s.  546-547