Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Grönfink ...

  • Jiménez, Juan Ramón
  • Grönfink ... / översättning Hjalmar Gullberg
  • Ingår i: BLM. – 24(1955), s. 775-783
  • Originaltitel: La verdecilla
  • Originalspråk: Spanska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1907-08
  • Innehåll:

    Vinteretsning (Snö) (Estampa de invierno, 1909) ; Gul vår (Primavera amarilla) ; Ö (Isla, 1909) ; Vem känner var minut på avigsidan (Quién sabe del revés de cada hora, 1911-12) ; Lätthet (Levedad) ; Oändlighetens röst (El silencio de oro, 1911-13) Den falska timmen (La hora falsa, 1915) ; Hur tätt vi själen redan (Que cerca ya del alma, 1916) Havets ros (Rosa del mar) ; Levande insikt, lär mig (Intelijencia dame) ; Morgon (Aurora) ; Minnet (El recuerdo, 1917-18) ; Uppför berget (Cuesta arriba) ; Stor måne (La luna grande) ; Höstens balkong(Balcón de otoño) ; En ros av skugga (Rosa de sombre, 1923-36) ; Ordet, dikten, poesin

  • Även i: Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik, Stockholm : Norstedt, 1956, s. 71-98   -   Höstens balkong (Höstlig balkong) även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 103   -    Gul vår ; Havets ros ; Levande insikt, lär mig även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 621-622   -   Ö ; Höstens balkong ; En ros av skugga även i: Nobelpristagare : dikter, Stockholm : Bonnier, 1964, s. 86, 90-92