Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Till kärlekens lov ...

  • Racine, Jean
  • Till kärlekens lov ... / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1956
  • Ingår i: Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 47-61
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    ... Om de rättfärdigas lycka och de fördömdas kval ; En kristens klagan över motsägelserna som han finner i sig själv ; Om världens barns bestyr