Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den ofruktsamma ...

  • García Lorca, Federico
  • Den ofruktsamma ... / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1949
  • Ingår i: Den heliga vägen och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 78-109
  • Originalspråk: Spanska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935
  • Innehåll:

    ...  Vid sykorgen ; Tvätterskorna sång ; Yermas klagan ; Prilgrimståg och maskspel ; ur Mamsell Rosita: Rosa Mutabilis ; Blommornas språk

  • Rosa Mutabilis även i: 100 dikter ur världslyriken, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1959, s. 73  -  Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 107   -   Flora poetica exotica, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1967, s. 49  -  Tolv prisvärda poeter, Stockholm : En bok för alla, 1995, s. 81