Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Jungfrun klockan tolv ...

  • Claudel, Paul
  • Jungfrun klockan tolv ... / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1949
  • Ingår i: Den heliga vägen och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 47-63
  • Originaltitel: La vierge à midi
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935
  • Innehåll:

    ... Ballad (Ballade, 1918) ; Tokyos inre murar (La muraille intérieure de Tokyo, 1926) ; Rimbaud (Rimbaud, 1922)

  • Rimbaud även i: En bukett fransk lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1951, s. 43-45  -  Jungfrun klockan tolv ; Rimbaud även i:  Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 520-521  -  Jungfrun klockan tolv även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 162-163   -   Fransk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1969, s. 46-47