Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

"Den heliga vägen" ...

  • Sikelianos, Angelos
  • "Den heliga vägen" ... / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1949
  • Ingår i: Den heliga vägen och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 20-41
  • Originalspråk: Grekiska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935
  • Innehåll:

    ... Sparta (1914) ; Anadymene (1915) ; Teagoni (1915-17) ; De vita tänderna (1941)

  • Även i: Prisma (Stockholm) 1949: 4, s. 3-17