Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Farväl du otacksamme ; Det är skönt att ett skede är slut

  • Dryden, John
  • Farväl du otacksamme ; Det är skönt att ett skede är slut / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1944
  • Ingår i: Sången om en son och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 38-40
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1945, 1946
  • Även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 266, 271   -   Farväl, du otacksamme även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 192   -   Engelsk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1968, s. 32