Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Elisabetanska kärleksvisor

  • Fletcher, John
  • Elisabetanska kärleksvisor / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1944
  • Ingår i: Sången om en son och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 28-37
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1945, 1946
  • Innehåll:

    Skönhet ; Säj, min skatt, vad kärlek är ; Kom, ni som älskar ; Våren kommer frisk och stark ; På min likvagn ; Gråt ej mer

  • Kom, ni som älskar även i: Dikter om kärleken, Stockholm : Bonnier, 1955, s. 85   -   Engelsk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1968, s. 25   -   På min likvagn ; Våren kommer frisk och stark även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 224-225  -  Våren kommer frisk och stark även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 184-185   -   Flora poetica exotica, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1967, s. 37   -   Säj, min skatt vad kärlek är även i: Kärlek vin och sång, Stockholm : Hökerberg, 1949, s. 38