Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sommarens sista vilja

  • Nashe, Thomas
  • Sommarens sista vilja / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1944
  • Ingår i: Sången om en son och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 23-27
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Adjö, all jordisk lust;...
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1945, 1946
  • Även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 181-182   -   Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 23-27 (Adjö, all jordisk lust...)   -   Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 319-320 (Adjö, all jordisk lust...)