Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vårpsalm

  • Angelus Silesius
  • Vårpsalm / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1937
  • Ingår i: Att övervinna världen : dikter. – s. 90-93
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1938, 1941, 1946, 1948
  • Även i: Te xter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 554-555