Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om världsmänniskans tomma bestyr ; Morgonpsalm

  • Racine, Jean
  • Om världsmänniskans tomma bestyr ; Morgonpsalm / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1927
  • Ingår i: I en främmande stad : dikter. – s. 35-40
  • Originalspråk: Franska
  • Även i. Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 547-548