Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

26 dikter

  • Pound, Ezra
  • 26 dikter / tolkning av Lars Forssell. – Staffanstorp : Bo Cavefors, 1973. – (Boc-serien)
  • Originalspråk: Engelska
  • Samma innehåll som 25 dikter, Stockholm : Bonnier, 1953 + 1 dikt till s. 35-36