Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Cantos I-XVII

  • Pound, Ezra
  • Cantos I-XVII / tolkade av Lars Forssell. – Malmö : Cavefors, 1959
  • Originalspråk: Engelska
  • Även i:  Ezra Pound: Cantos I-XXX, Staffanstorp : Bo Cavefors förlag, 1969, s. 9-151   -   Canto XIII även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 304-306   -   Cantos I, II, XIII även i: USA-poesi : 700 dikter från 1010-1983, Göteborg : Café Existens, 1984, s. 177-184