Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Karl August Hagberg som översättare

  • Molin, Nils
  • Karl August Hagberg som översättare. – Lund : Gleerup, 1929
  • Ingår i: Walter Raleigh: William Shakespeare. – s. 247-333