Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Populärmusiken

  • Brolinson, Per-Erik och Larsen, Holger
  • Populärmusiken. – Stockholm : Fischer, 1994
  • Ingår i: Musiken i Sverige 4. – s. 163–275