Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dramatik och prosatexter

  • Büchner, Georg
  • Dramatik och prosatexter / översättning av Lars Bjurman. – Stockholm : Atlantis, 2013. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Dantons död (Dantons Tod, 1835) ; Lenz (Lenz, 1835) ; Leonce och Lena (Leonce und Lena, 1836) ; Woyzeck (Woyzeck, 1837) Brev