Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

"Tryck och papper utmärkt wackra": N. H. Thomsons formgivning av sina förlagsprodukter

  • Furuland, Gunnel
  • "Tryck och papper utmärkt wackra" : N. H. Thomsons formgivning av sina förlagsprodukter / Gunnel Furuland
  • Ingår i: Biblis. – 2005 (Nr 32), s. 10-23