Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Höfdingarne af Esens: berättelse

  • Witzleben, August von (Tromlitz, A. von)
  • Höfdingarne af Esens : berättelse / öfversättning af N. H. Thomson. – Stockholm : Thomson, 1837. – (Kabinets Bibliothek af den nyaste litteraturen ; 2: II, häfte 6)
  • Originaltitel: Die Häuptlinge von Esens
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1826
  • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 287