Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gamla minnen, eller Christian VII och hans hof: berättelse

  • Bernhard, Carl, (pseud, för A. N. de Saint-Aubin
  • Gamla minnen, eller Christian VII och hans hof : berättelse / öfversättning af Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1842. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; 7: II)
  • Originaltitel: Gamle Minder
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1841
  • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 85