Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Erik Éiegod, eller Väringen i Miklagård: historisk roman

  • Bræmer, O. F.
  • Erik Éiegod, eller Väringen i Miklagård : historisk roman / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1835
  • Originaltitel: Erik Eiegod eller: Væringerne i Miklagaard, en historisk Roman
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1830
  • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 160