Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bertha von Stein, eller upptäckten i hemliga domstolen

  • Bertha von Stein, eller upptäckten i hemliga domstolen / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Thomson, 1833
  • Originalspråk: Tyska
  • Källa: Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. Förra delen, s. 86