Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gengångaren eller kongl. sekreteraren in duplo: modern novell

  • Thomson, Niclas Hans
  • Gengångaren eller kongl. sekreteraren in duplo : modern novell / af honom sjelf ; fri bearbetning från ett tyskt original. – Stockholm : Thomson, 1832
  • Originalspråk: Tyska