Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Musikalisk cateches, jemte ett bihang för smärre sång-instituter

  • Garke, Peter Heinrich Christof
  • Musikalisk cateches, jemte ett bihang för smärre sång-instituter / öfversatt från tredje tyska original-upplagan, och tillökt med ett register Niklas Hans Thomson. – Malmö : Tryckt hos N.H. Thomson, 1827
  • Originaltitel: Musikalischer Catechismus
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1820
  • Nya upplagor: Malmö 1831
  • Se även: Svenskt boklexikon åren 1830-1865, förra delen, s. 462