Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Musikalisk cateches för mindre vocal- och instrumental-instituter, jemte ett bihang, innehållande: de förnämsta instrumental-, dans- och sång-stycken, samt förklaring öfwer flere uttryck, som förekomma uti tonkonsten, och tillhöra densamma.

  • Garke, Peter Heinrich Christof
  • Musikalisk cateches för mindre vocal- och instrumental-instituter, jemte ett bihang, innehållande: de förnämsta instrumental-, dans- och sång-stycken, samt förklaring öfwer flere uttryck, som förekomma uti tonkonsten, och tillhöra densamma. / öfwersättning från tyskan Niklas Hans Thomson. – Uddevalla : tryckt hos And. Johnson, 1826
  • Originalspråk: Tyska