Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Stormen

  • Shakespeare, William
  • Stormen / översättning Per Hallström. – Stockholm : Bonnier, 1929
  • Ingår i: Shakespeares dramatiska arbeten. Sagospel. – Bd 1.
  • Originaltitel: The Tempest
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1610-1611
  • Ariels sång ; Prospero i: All världens lyrik, Stockholm :  Bonnier, 1943, s. 199-200   -    Ariels sång även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 181   -   Ur Ariels sånger: Fem famnar djupt är nu din far (Full Fathom five) ; Binas krus är ock mitt krus (Where the Bees sucks) i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 218