Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lika för lika

  • Shakespeare, William
  • Lika för lika / översättning Per Hallström. – Stockholm : Bonnier, 1925
  • Ingår i: Shakespeares dramatiska arbeten. Lustspel.. – Bd 4.
  • Originaltitel: Measure for Measure
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603-04
  • En gosses sång (Take, o take thy Lips away) i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 218