Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Som ni behagar

  • Shakespeare, William
  • Som ni behagar / översättning Per Hallström. – Stockholm : Bonnier, 1925
  • Ingår i: Shakespeares dramatiska arbeten. Lustspel.. – Bd 4.
  • Originaltitel: As You Like It
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Visor ur Som ni behagar: Amiens visa (Blow, blow thou Winter Wind) ; Pagernas sång (It was a Lover and his Lass) i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 215-216