Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

August Strindberg: en studie och en öfverblick

  • Esswein, Hermann
  • August Strindberg : en studie och en öfverblick / öfversättning af Erik Thyselius. – Stockholm : Björck & Börjesson, 1909
  • Originaltitel: August Strindberg
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1904