Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lifsens ondska: bilder från en gammal stad

  • Wied, Gustav
  • Lifsens ondska : bilder från en gammal stad / öfversättning af Erik Thyselius. – Stockholm : Silén, 1902
  • Originaltitel: Livsens ondskab
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1899
  • Ett utdrag: De danska matvraken i: Humor från många länder, Stockholm : Prisma, 1969, s. 266-274