Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Claudius - guden och hans hustru Messalina

  • Graves, Robert
  • Claudius - guden och hans hustru Messalina / översättning Louis Renner. – Stockholm : Tiden, 1936
  • Originaltitel: Claudius the God and his wife Messalina
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1977, 1979, 1984
  • Styckena ur Suetonis och Dio Cassius samt den av Seneca tillskrivna satiren "Narrförgudningen" är översatta direkt från de latinska texterna av Johan Bergman. Tacituskapitlet är återgivet efter O. Kolmodins översättning