Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Barrabas: skådespel i 8 scener

  • Grieg, Nordahl
  • Barrabas : skådespel i 8 scener / översättning Elsa Thulin
  • Sänd i Sveriges radio 14/4 1930
  • Originaltitel: Barrabas
  • Originalspråk: Norska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1927