Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Elsa Thulin: en kulturambassadris

  • Liffner, Axel
  • Elsa Thulin : en kulturambassadris
  • Ingår i: Aftonbladet. – 26/4 1954
  • Även i Axel Liffner, 12+1, Stockholm : Ruin, 2013, s. 9-12