Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dombey och son

  • Dickens, Charles
  • Dombey och son / öfversatt af E.R.Henschen & C.J. Backman. – Upsala : Leffler, 1855. – (Engelsk skönlitteratur i svensk öfversättning ; 1855: 25-27)
  • Originaltitel: Dombey and Son
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1846
  • Nya upplagor: Stockholm : Haeggström, 1880, 1924