Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dikter

  • Seferis, Giōrgos
  • Dikter / i svensk tolkning av Börje Knös och Johannes Edfelt. – Stockholm : Bonnier, 1963
  • Originalspråk: Grekiska
  • Innehåll:

    Kärleksdikt ; Bilden av en dag ; ur Myter: Budbäraren ; Ännu en gång en brunn..., Argonauter ; M. R. ; Sunnanvinden ; Vad söker då våra själar... ; Hamnen är gammal ; Vårt land är stängt... ; Ditt blod blev en gång... ; Flaska i havet ; Hydra ; Tre röda duvor... ; "Quid πλατανων opacissimus?" ; ... och hans namn är Orestes ; Astyanax ; Jag sörjer över att... ; Om också vinden blåser... ; I mitt bröst... ; Därför att så mycket... ; Ännu en liten tid... ; Epiphanian 1937 ; Gymnopedi: 1. Santorin, 2. Mykene ; På G. S:s sätt ; Den sista dagen ; Dagar i april -43 ; Mitt bland de dödas ben ; Dröm ; Detaljer på Cypern ; Athenaren Euripides

  • Hydra ; Om också vinden blåser ... ; Jag sörjer att ... ; Därför att så mycket ... även i: BLM 32(1963), s. 559-561 + dikten Quis...  -  Vårt land är stängt ; Flaskan i havet även i: Perspektiv 14(1963): s. 223  -  Argonauter ; M.R. även i: Vi 50(1963): 42, s. 4  -  På G. S:s sätt även i: Arbetet 2/6 1963  -  Bilden av en dag även i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten 7/4 1963  -  Hydra även i: Östgötacorrespondenen 25/10 1963  -  Sunnanvinden , Vad söker då våra själar...  även i:  Svenska Dagbladet – 18/8 1963  -  ur Myter: Budbäraren ; Ännu en gång en brunn även i: Nya Argus 56(1963), s. 79  -   ... och hans namn är Orestes även i: Nobelpristagare : dikter, Stockholm : Bonnier, 1964, s. 113-114